LANGUAGE EDUCATION (Dil Eğitimi),  WRTING /yazı

İngilizce kompozisyon yazarken (essay) en çok neye dikkat edilmeli?

Direksiyon (amaç) Cümle Nedir?

Konuşma ve yazı yazma becerileri artık öğrendiğimiz dilde trafiğe çıkabildiğimizi gösterir.  Arabayı kullanma becerisi yani ehliyet diyebilirsiniz.  Bu kadar önemli bir ana beceride direksiyon kimdedir?

Yazı yazarken direksiyon konuyu ortaya koyan ve yargıyı söyleyen ‘Topic sentence’ dadır.  O sebeple direksiyonu nasıl kullandığımız elbette şöför olarak yeteneğimiz yazının gidişatını tümüyle belirleyecektir.  Kaza yapmanız ya da yumuşak geçişlerle yol almanız elinizdedir.  İngilizce için bu cümle direk konuyu bunun üzerinden geliştirebilmek için çok önemlidir.  İngilizce ve Türkçe arasındaki en önemli fark da bu cümlenin giriş paragrafında mutlaka yer almasıdır.  Sembollerin kalıcı hafıza için kurduğu bağdan yararlanarak daha sonra bu cümleyi şemsiye metaforu ile yeniden ele alacağım.  Çünkü bu cümleyi çözenler için artık yazıda en anlaşılmaz olan anlaşılmış, en zor olan çözülmüş olacaktır.

Neler böyle bir cümleyi oluştıuramaz.

  • Herkes tarafından kabul gören gerçekler (kanun, kural, bilimsel gerçeklik, istatistik)

Çünkü gerçekler tartışmaya açık değildir, oysa bu cümle bizim yarattığımız bir fikir cümlesidir.

  • Sorular 

Sorular bir yargı içermezler.  Soru ortaya bir fikir atmaz dahası cevabı başkalarından beklenen yani yargısı olmayan cümlelerdir.

  • collocations  

Kelime öbekleri bir yargı içermedikleri için bizim bir cümleye ihtiyacımız vardır

  • bağlı cümleler

Birden fazla cümle birden fazla yargı içerdiğinden aşağıda geliştirilecek paragraf ya da kompozisyonda birden fazla direksiyon olacaktır.  Kompozisyon ya da paragrafın hangi direksiyonla yönetileceği sorun oluşturacaktır.

İyi bir direksiyon cümle nasıl olmalıdır?

Başarılı bir direksiyon cümle için bazılarının da size itiraz edeceği sav‘lardan yararlanmalısınız.

Bu cümle (topic sentence) iki temel bölümden oluşur.

  1.  konu (topic)
  2. yargı (controlling idea)

e.g. Topic sentence: Chocolate has many benefits
Konu: Chocolate Yargı: (has) many benefits

Üzerine yazacağımız konu çikolatadır.  Ancak çikolata çok geniş bir konudur.  Biz onu önce bir öbeğe çevirerek daraltmalıyız e.g:  ‘Çikolatanın faydaları’   ‘çikolatanın zararları’     ‘çikolatanın geleceği’    ‘çikolata çeşitleri’

‘canın çikolata isteme sebepleri’   ‘çikolatası ünlü ülkeler ve sebepleri’   gibi.

Bu konu daha birçok şekilde daraltılabilir.  Nasıl daraltırsanız kompozisyon o yönde bir yola meyledecektir.

Şimdi bu daraltılmış fikirlerin nasıl direksiyon cümle (topic sentence) ‘a çevrilebileceğine bakalım.

advantages of chocolate → There are lots of advantages/positives/benefits/bonuses of chocolate.

the future of the chocolate → Chocolate will replace new forms of organic candies in the future.

disadvantages of chocolate → Chocolate causes many health problems.

causes of chocolate desire → People eat chocolate for many reasons.

types of chocolate → There are three main types of chocolate:  white, black and milk.

ve sonra da konu ve yargı içeren bir cümleye dönüştürmeliyiz.  Diyelim yargımız çikolatanın faydaları olarak daraltıldı. (advantages of chocolate) eğer biz böyle bir paragraf ya da kompozisyonda çikolatanın dezavantajları, negatif taraflarından bahsedecek olursak  paragraf yanlış ilerler.  İlgisiz fikirlerden dolayı olgun bir paragraf olmaktan tamamıyla uzaklaşır.

Aynı cümleyi bir başka metaforla da anlatmak mümkündür.  Bu cümle bir yandan açıldığında paragraf ya da kompozisyondaki tüm fikirleri altında toplayıp koruyacak bir şemsiyeye benzemektedir.

 

 

 

 

Burası herkesin sayfası olabilir. Yani bir kedinin mama tasına eğilenlerin, parası az gönlü gani olanların, banyoda ve heryerde şarkı söyleyenlerin, sabırlıların, sürpriz severlerin, gezip tozanların, paylaşanların, cin fikirlilerin, içinden geldiği gibi yaşayanların. . .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir