LANGUAGE EDUCATION (Dil Eğitimi)

FLD Foreign Language Education Yabancı dil eğitimiBurada ele alınan makalelerin bazıları birebir bazıları da özet olarak eskisehir.com'da Türkçeleştirilecektir.Here you'll find some current articles from original sources. I will study on them to help readers to comprehend easily by placing the explanations behind them. Sometimes vocabulary will be referred to the most popular dictionaries namely COLLINS dic./LONGMAN advanced dic./ OXFORD Dic. /CAMBRIDGE Dic/ MERRIEM Dic. and some jargon or terminology like space weather, surveillance capitalism, will be referred to some other information what they are in the background of the original text.Readers often are confused about which meaning is to choose and which meaning is more correct according to the context.In the paranthesis, part of a speech (n: noun, v: verb, prep: preposition, adv: adverb, pro: pronoun, adj: adjectives...) will be given with the numbers exactly.The news and articles are chosen from current issues. In case you have some suggestions, do not hesitate to use contact at the top of the home page or comments below the texts.In the future English Study Videos are being planned on the platform as a further study. Your needs will be taken into consideration. Regards,Orijinal sitelerden alıntılanmış haber ve makaleler üzerinde !az bilindiği' düşünülen kelimeler dünyada en çok kullanılan (LONGMAN,CAMBRIDGE,OXFORD, COLLINS,MERRIEM...) sözlüklerden yararlanılarak bir çalışma yapılıp, hatta bazen konu ile ilgili jargon ve terminoloji ile ilgili bilgiye link verilerek anlam konusunda okuyucuya yardım hedeflenmiştir.Metinlerde az bilinen kelime arkasına gömülen anlam linklerinde genelde okuyucuların metne göre seçmekte zorlandıkları anlamlar kelime türleri de verilere isim, sıfat, fiil, edat, zamir, zarf gibi ayrıca numarası varsa bu numaradaki anlam işaret edilecektir.Metinler The Guardian, Times, Nasa, BBC news gibi bilim ve haber sitelerinden yakın tarihli makalelerden seçilmeye çalışılacaktır.Sizin de çalışılmasını istediğiniz güncel önerileriniz ve sorularınız olursa lütfen sayfa üzerindeki contact bölümünden ya da yorum bölümlerinden bu iletişimi sağlayınız.İleride bu platformda Dil ile ilgili bazı video çalışmaları planlanmaktadır. Bu bölümde de sizin görüş ve ihtiyaçlarınız göz önünde bulundurulacaktır.Teşekkürler,